Geschiedenis

Chr. Gemengd Koor “De lofstem”  in Hardinxveld-Giessendam is opgericht op 10 februari 1937.
In de periode 1937 t/m 1955 waren er veel ups en downs. In 1939 was er de mobilisatietijd en mocht men na 20.00 uur niet meer op straat zijn. Tijdens de oorlog waren er wel weer repetities mogelijk, maar geen openbare uitvoeringen. Er waren alleen rond de Kerst besloten uitvoeringen.

Na de bevrijding bloeide de vereniging op. Op 9 augustus 1945 kwam het 1e maandblad “Ons Sang” voor de inmiddels 59 leden en in 1947 kwam er een kinder- en meisjeskoor “De kleine Lofstem”.
Het koor werd lid van de Kon. Ned. Zangbond, ging naar Christelijke Zangwedstrijden en concoursen waar hele goede resultaten behaald werden. Ook had men 1 dag per jaar met elkaar een uitje, bijv. naar Schiphol, Valkenburg, Den Haag enz. Er was een groot saamhorigheidsgevoel. (en dat is er nog steeds)

In de jaren ‘50 kwam de opbouw van Nederland met voor de zangvereniging een slechte periode. Er waren diverse leden die buiten het dorp gingen werken of vaak moesten overwerken en studeren. Daardoor kwam de vereniging in financiële problemen en moest men in maart 1955 besluiten met de activiteiten (tijdelijk) te stoppen. Op 1 januari 1956 werd de draad  weer opgepakt. Een koorlid nam de taak van dirigent op zich.

Op 1 april 1958 waren er nog slechts 22 leden maar kwam Frans van Tilburg als dirigent en bloeide de vereniging weer op. Dirigent en organist Frans van Tilburg was een gedreven man. Er braken drukke tijden aan met veel optredens en combinaties van zang- en orgelconcerten. Bovendien werden er grammofoonplaten opgenomen en waren er enkele radio-opnames.
Naast de wat eenvoudigere muziek werden er ook moeilijkere stukken uitgevoerd zoals: Weihnachtsmesse (Frans Gruber); Kerstoratorium (Jan Zuidema) en “Die Schöpfung” (Joseph Haydn).

Op 1 mei 1958 werd ook het meisjeskoor “Jubilate” opgericht. Er werd door het meisjeskoor o.a. enkele keren meegewerkt aan een LP-opname, enkele radio-uitzendingen, er waren optredens samen met “de Lofstem” en er waren zelfstandige optredens zelfs met operette uitvoeringen o.a. . “Het geheim van de Hofmaarschalk”  Helaas moest het koortje in 1980 worden opgeheven.
Bij vertrek van dirigent Frans van Tilburg was het ledenaantal gestegen naar 60 leden en het koor ging met de zang op dezelfde voet verder. Alleen het aantal uitvoeringen daalde en veranderde. Er kwam nu naast de Passie-Paas- en Kerstconcerten nog slechts 1x per jaar een Kerkconcert.

Er kwamen geen grammofoonopnames meer, maar nog wel een enkele keer medewerking aan een radio-opname en ieder jaar voor de RANO-ziekenomroep. Ook kwamen er vaker optredens bij bejaardenhuizen.

Nog enkele bijzondere optredens:
1972: “Der Messias” van Händel  o.l.v. dirigent. Hans Thoman
1976: “Die Schöpfung” van  Joseph Heydn o.l.v. dirigent Kees Glaubitz
1978: “De Johannes Passion” van Bach o.l.v. dirigent Hans Jansen
1983: “De Krönungs Messe” van Mozart mmv Gewestelijk orkest voor Z-H olv dir. Toon de Graaf
1985: “Die Schöpfung” van  Joseph Heydn nu o.l.v. dirigent Toon de Graaf
1987:  50 jarig-Jubileumconcert stukken van Mozart, Bach en Teleman o.l.v. dir. Toon de Graaf
1999:  Mendelssohn Concert i.s.m. Open Hof Koor uit Rotterdam. O.l.v. dirigent Jan van Dijk
2004:  Marcus Passie o.l.v. dirigent Bert Kruis
2012: 75-jarig jubileumconcert o.l.v. dirigent Carola Loeve i.s.m. kinderkoor ‘De Regenboog’ uit H’veld-G’dam
2013:  Marcus Passie o.l.v. dirigent Carola Loeve i.s.m. Chr. Gem. Koor Sursum Corda uit Ameide 
2017: 80-jarig jubileumconcert o.l.v. dirigent Carola Loeve
2019: ‘De Kruisiging’ (The crucifixion) van J. Stainer in de Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld
2022: 85-jarig jubileumconcert o.l.v. dirigent Carola Loeve